Behandelinformatie

heb ik griep?

zorgkosten/ eigen risico/ eigen bijdragen

Het eigen risico voor de zorgverzekering wordt volgend jaar verhoogd naar 385 euro. Wat valt er wel en niet onder?

Het verplichte eigen risico is ingevoerd in 2008. Toen ging het nog om een bedrag van 150 euro. Verzekerden moesten de eerste 150 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betalen.

Sindsdien is het bedrag door de overheid jaarlijks in stappen verhoogd naar 375 euro in 2015. Volgend jaar gaat het bedrag nog eens met 10 euro omhoog.

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg uit het basispakket. Maar er zijn uitzonderingen.

Wat niet onder het eigen risico valt

De kosten voor een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost gaan niet van het eigen risico af. Dat wordt door de verzekeraar vergoed. Dit geldt eveneens voor verloskundige zorg, kraamzorg, wijkverpleging en onderzoek bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (CVR).

Ook ketenzorg valt niet onder het eigen risico. Bij ketenzorg werken meerdere zorgaanbieders met elkaar samen.

Zorg voor kinderen tot achttien jaar telt niet mee voor het eigen risico. Hulpmiddelen van de thuiszorg in bruikleen en nacontroles of reiskosten bij orgaandonatie ook niet. Zorg uit aanvullende verzekeringen telt evenmin mee voor het eigen risico.

Het staat zorgverzekeraars overigens vrij om bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen of hulpmiddelen van het eigen risico uit te sluiten. Zo vergoeden sommige verzekeraars ook de doorgaans goedkopere voorkeursgeneesmiddelen.

Wat wel onder het eigen risico valt

Alle andere behandelingen die in het basispakket staan, vallen wel onder het eigen risico. Onderzoek dat een huisarts laat uitvoeren, bijvoorbeeld bij een laboratorium, valt onder het eigen risico. Ook behandelingen in het ziekenhuis en zorg op de spoedeisende hulp tellen mee.

Als een verzekerde al voor 385 euro aan zorg uit het basispakket heeft verbruikt, dan vergoedt de verzekeraar de kosten die er nog bij komen. Maar voor sommige soorten zorg uit het basispakket moeten verzekerden nog wel een eigen bijdrage betalen.

Eigen bijdrage

Een verzekerde moet de eigen bijdrage altijd betalen, ook als het eigen risico al volledig is verbruikt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een bijdrage voor hulpmiddelen, sommige soorten geneesmiddelen en zittend ziekenvervoer.

Een verzekerde moet voor deze zorg jaarlijks een bepaald gedeelte of een percentage per keer zelf betalen. Ook kan het voorkomen dat een verzekeraar per keer een bepaald maximum betaalt en dat een verzekerde de rest moet bijleggen.

Een verzekerde moet de eigen bijdrage altijd eerst betalen. Het bedrag dat overblijft, valt dan nog onder het verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

Verzekerden kunnen een hoger eigen risico instellen dan het wettelijk verplichte bedrag. Volgend jaar kan een verzekerde dat met maximaal 500 euro tot 885 euro verhogen.

Deze verzekerden krijgen in ruil daarvoor korting op hun zorgpremie, maar moeten in totaal dus meer zelf betalen als zij zorg uit het basispakket gebruiken.

Een extra vrijwillig eigen risico kan voordelig zijn voor mensen die weinig tot geen zorg nodig hebben en ook 885 euro kunnen missen als ze onverwacht toch veel zorg nodig hebben.

Bij veel verzekeraars is het mogelijk om de kosten in termijnen te betalen.

Kleine chirurgie en andere procedures

Voor diverse kleinere ingrepen kunt u  in onze praktijk terecht. We behandelen o.a. huidafwijkingen zoals moedervlekken, wratten, steelwratjes, lipomen, abcessen, ingegroeide teennagels en cystes.diverse huidafwijkingen kunnen bij ons  behandeld worden d.m.v. cryotherapie ( vloeibare stikstof) of elektrische verwijdering ( diathermie)

Ook plaatsen en verwijderen we spiraaltjes.

Verder is het mogelijk om op indicatie  een 24-uurs bloeddrukmeting uit te voeren, een hartfilmpje ( ECG)  of een longfunctie onderzoek. Sinds kort kunnen wij op indicatie ook een holteronderzoek via onze praktijk uitvoeren. Voor het ecg en het holteronderzoek wordt een aanvullende bijdrage in rekening  gebracht .( bij het nog niet opgebruiken van het eigen risico)

Voor (snij-) wonden, bloedneuzen en andere verwondingen kunt in eerste instantie bij ons terecht. Al deze verrichtingen worden in de huisartspraktijk zonder extra kosten uitgevoerd.

Wanneer doorverwijzing noodzakelijk is, zullen we dit zo mogelijk bespoedigen.

Zoals u hieronder ziet kunt u ook terecht voor een sterilisatie ( bij mannen ). De kosten hiervoor bedragen €334,00. U behoeft geen patiënt in onze praktijk te zijn.

folder sterilisatie man

Sterilisatie van de man ( vasectomie)


Het doel van deze ingreep is dat het sperma van de man geen zaadcellen meer bevat. De man waarbij de ingreep is gedaan , is niet meer in staat om een zwangerschap tot stand te brengen. In principe moet dit gezien worden als een definitieve vorm van geboortebeperking. Het komt soms voor dat later weer wordt geprobeerd dit ongedaan te maken, maar dat lukt lang niet altijd. U moet er dus zeker van zijn dat u nooit meer kinderen wilt krijgen.

Hoe gaat de ingreep.
Onder plaatselijke verdoving wordt een sneetje in de balzak gemaakt en wordt de zaadleider, die loopt van de teelbal naar de plasbuis, opgezocht. Vervolgens wordt er een stukje van deze zaadleider tussenuit geknipt, en om de overblijvende uiteinden wordt een hechting geknoopt. Dit gebeurt zowel links als rechts. Het sneetje in de balzak wordt dichtgemaakt met een oplosbare hechting. Afhankelijk van de omstandigheden duurt de ingreep ongeveer een half uur.

De klachten na de ingreep.
In principe wordt de vasectomie gepland op een vrijdag. De dag van de ingreep wordt u aangeraden om het rustig aan te doen. Ook is het aan te bevelen om hierna niet direkt auto te gaan rijden of te fietsen.In de dagen erna kunt u last hebben van een trekkend, licht pijnlijk gevoel in de balzak. Normaal gesproken kunt u na het weekend weer aan het werk. Geslachtsgemeenschap is na 5- 10 dagen toegestaan.

De voorbereiding.
Het is van belang dat de balzak van beharing wordt ontdaan. U kunt dit doen met een scheermesje, maar ook een ontharingscrème is hiervoor geschikt. Als u zich meldt voor de ingreep kunt u het beste een strakke onderbroek of zwembroek dragen. Dat zit het prettigst zo vlak na de ingreep, en maakt de kans op een nabloeding iets kleiner.

Wanneer is de ingreep geslaagd?
Ongeveer 12 weken na de ingreep wordt het sperma gecontroleerd op nog eventueel aanwezige zaadcellen. Het sperma dat gecontroleerd moet worden, mag niet ouder zijn dan een dag. Het meegebrachte sperma moet de gehele zaadlozing bevatten en door massage verkregen zijn. Als bij microscopische controle blijkt dat er geen zaadcellen meer aanwezig zijn in het sperma is de ingreep geslaagd. Hoewel de sterilisatie bij de man wordt beschouwd als een betrouwbare vorm van geboortebeperking moet vermeld worden dat deze geen 100% betrouwbaarheid heeft. Na een geslaagde ingreep is de kans weliswaar kleiner dan bij gebruik van de anticonceptiepil, maar 1 op de 10.000 mannen brengt, na een geslaagde vasectomie, toch nog een zwangerschap tot stand in de rest van zijn leven.

De complicaties.
De kans op complicaties is bij een sterilisatie gering. De meest voorkomende complicatie is een nabloeding. Meestal blijft deze beperkt en betekent dit dat er een bloeduitstorting ontstaat in de balzak. Soms is deze bloeduitstorting zo groot dat u hiervoor naar de uroloog doorgestuurd wordt om deze te verwijderen, maar gelukkig komt dit maar zelden voor. Een andere complicatie die zich kan voordoen is dat bij controle van het sperma blijkt dat er nog steeds zaadcellen aanwezig zijn. Dit komt in ca. 5% van de gevallen voor. Het sperma wordt dan opnieuw gecontroleerd, en in de meeste gevallen zal dan blijken dat deze zaadcellen op den duur verdwijnen uit het sperma. Zijn er na een jaar nog steeds zaadcellen aanwezig dan wordt u verwezen naar de uroloog die de ingreep nogmaals zal uitvoeren. De kans dat u dit overkomt is dus zeer klein en is onafhankelijk van de manier waarop de ingreep wordt gedaan.Verder zijn zeldzame complicaties als een (sperma)-granuloom (ronde zwelling) en chronische pijnklachten in de testikels beschreven.

Samenvattend
Een sterilisatie bij de man is een veilige en simpele ingreep die een relatief betrouwbare en definitieve vorm van geboortebeperking geeft. De kans op complicaties is klein en er is een heel kleine kans dat u wat langer moet wachten op “groen licht”.
Sierk Ybema, Huisarts

Adres:
Huisartsenpraktijk Ruting Ybema
Blekerssingel 41
2806 AB Gouda
0182-512582