Klachtenformulier

In de praktijk doen wij ons best uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en uw medische aandoeningen zo goed mogelijk te behandelen. Soms is een patiënt helaas niet helemaal tevreden. Heeft u problemen met één van de werknemers van de praktijk, of bent u het niet eens met de gang van zaken, maak dit dan gerust bespreekbaar! Wij zien een klacht als feedback en gaan hier dan ook serieus mee om. Wij werken met een protocol Klachtenafhandeling. Klachten bespreken wij dezelfde dag of tijdens het werkoverleg. Als een patiënt zijn ongenoegen of klacht per klachtenformulier aan ons kenbaar maakt, geschiedt de terugkoppeling hierover meestal telefonisch door de assistente of de arts (afhankelijk van de aard van de klacht). Dit wordt verder geëvalueerd door onze praktijkklachtencommissaris.

Mocht er na een gesprek nog steeds sprake zijn van onvrede, dan kunt u dit melden bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die uw klacht beoordeeld en samen met u en ons kijkt hoe het probleem opgelost kan worden. 

Via de volgende link kunt u informatie vinden over de wettelijke veranderingen m.b.t. klachten en geschillen in de eerste lijn vanaf 1 Januari 2017

Op internet kunt u via de volgende link verdere informatie vinden.

Hyperlinks->patientinformatie->heeft u een klacht.

 

Hyperlinks

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.